Doradztwo Informatyczne

Zwinność, Elastyczność, Efektywność Kosztowa, Przewaga Konkurencyjna czy też Zgodność z Regulacjami Branżowymi to jedynie wybrane wyzwania każdej organizacji. Wymagają one podejmowania decyzji oraz prowadzenia działań związanych z wdrożeniem odpowiednich rozwiązań informatycznych pozwalających sprostać tym wyzwaniom. Wybór odpowiedniego rozwiązania to zadanie trudne obarczone sporym ryzykiem, wysokimi kosztami i obawą o cele działań. Rozumiejąc te oraz inne obawy oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie przeglądu i transformacji systemów informatycznych. Usługi oferowane przez naszą firmę skierowane są dla firm i instytucji poszukujących najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie organizacji zasobów i wyboru technologii informatycznych.


Oferujemy usługi doradcze w zakresie:
• Zarządzania projektami informatycznymi
• Wytwarzania oprogramowania
• Wsparcia użytkowników
• Wdrożeń systemów informatycznych
• Ciągłości biznesowej

Nasze działania każdorazowo uwzględniają identyfikację wymagań, wartości oraz poszukiwanie adekwatnego do potrzeb rozwiązania wraz uzasadnieniem biznesowym wobec stawianych celów. Pracujemy z klientem w modelu projektowym. Zapraszamy do zespołów projektowych przedstawicieli użytkowników, służby informatyczne oraz ekspertów dziedzinowych. Jesteśmy z naszymi klientami obecni na każdym etapie realizacji projektu.

Klientom korzystającym z naszych usług doradczych oferujemy pomoc przy wyborze dostawców, weryfikacji umów, przeglądu projektu i analizy powykonawczej.


Nasze atuty:
• Działanie w interesie klienta
• Poufność
• Obiektywizm
• Obecność w każdym etapie realizacji projektu
• Dbałość o wyniki i miary efektywności projektu.

Oferujemy również usługi ściśle związane z wyborem rozwiązania. Usługi te adresowane są głównie dla tych firm i instytucji, które w sposób świadomy i według własnych przekonań podejmują decyzję o wprowadzeniu określonego produktu lub usługi. Oferta ta obejmuje działania przygotowawcze do projektu, współpraca na etapie wyboru dostawcy i reprezentowanie interesów klienta w relacji z dostawcą rozwiązania. Ponadto oferta naszej firmy to również usługi przeglądu projektu i jego zgodności z Umową uwzględniając założenia i mierzalne składniki sukcesu projektu.


Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, prosimy o kontakt z nami biuro@trm.com.pl