Systemy informatyczne (11 kB)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oferowanych systemów informatycznych.

Przedstawiamy Państwu jedynie wybrane rozwiązania, rozwiązania, które dzięki swojemu potencjałowi pozwalają podnieść efektywność organizacji i w sposób realny obniżyć koszty operacyjne.


WEBTRADER - ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

Oferujemy rozwiązanie wspomagające procesy zakupowe w dowolnej skali organizacji a także grupach zakupowych.
Oprogramowanie bazuje na najlepszych praktykach, jest prostym i intuicyjnym narzędziem oraz, dzięki swej architekturze, umożliwia integrację z innymi systemami informatycznymi. Więcej informacji na temat systemu znajdą Państwo na stronie System wspomagania zakupów i zarządzania relacjami z dostawcami

SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW

Dostarczamy oprogramowanie realizujące obieg dokumentów w organizacji.
Oferowany system ma charakter modułowy
i służy wspomaganiu obiegu spraw i dokumentów.
W obrębie systemu dostępne są moduły zarówno w obszarze zarządzania bazą kontrahentów jak również repozytorium dokumentów. System umożliwia prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz odrębnymi regulacjami.

W2DS

Oferujemy dedykowany system archiwizacji i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej. System umożliwia masowe składowanie dokumentów, zdjęć a także innej treści oraz ich indeksowanie, udostępnianie w dowolnej strukturze.
Dla realizacji systemu wykorzystywane są narzędzia i oprogramowanie światowej klasy producentów systemów typu DMS (Document Management System)

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

TRM oferuje modułowy system wspomagający zarządzanie infrastrukturą IT w obszarze komputerów i serwerów pracujących pod kontrolą systemów firmy Microsoft.
W obrębie dostępnych modułów znajdują się narzędzia inwentaryzacji, monitorowania a także zdalnego połączenia z wybranym urządzeniem. System zarządzany jest z poziomu centralnej konsoli umożliwiając m.in. przydzielanie uprawnień administratorom poszczególnych usług.


Jeśli jesteś zainteresowany oferowanymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt z nami biuro@trm.com.pl