System Alarmu Pożaru

Zadaniem systemu jest możliwe wczesne wykrycie ogniska pożaru. Wykrycie ogniska pożaru może nastąpić zarówno poprzez detekcję dymu, ciepła jak i widma zależnie od roli i funkcji jakie system ma spełniać. System Alarmu Pożaru może funkcjonować niezależnie jak również stanowić fragment zintegrowanego systemu, co znacząco zwiększa jego efektywność oraz ogranicza ryzyka związane z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia.


Systemy oddymiania

Zadaniem systemu jest możliwe szybkie i sprawne odprowadzenie gazów i substancji gazo pochodnych, które stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Systemy oddymiania, instalowane jako zespół klap oddymnych, otwarcia okien/drzwi są przeważnie wspomagane przez systemy wentylacji .


Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) umożliwiają propagację programowego sygnału ostrzegawczego w przypadku zaistnienia zdarzenia niebezpiecznego lub niepożądanego. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze znajdują swe zastosowanie w miejscu, gdzie, z uwagi na duże zagęszczenie ludzi, mogą powstać zagrożenia związane z gwałtownym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa. Zintegrowane z innymi systemami, systemy DSO, mogą sygnalizować zmiany z góry określonych parametrów bez udziału operatora i za pośrednictwem nie tylko sygnału dźwiękowego, ale również głosu.


Dźwiękowe Systemy Przywoławcze

Dźwiękowe Systemy Przywoławcze (DSP), to grupa systemu wspomagania pracy oraz podniesienia bezpieczeństwa. Systemy DSP opierają się na sygnalizacji dźwiękowej lub głosowej pomiędzy nadawcą wiadomości a np. stanowiskiem operatora. Systemy DSP wykorzystywane są głównie w służbie zdrowie, więziennictwa oraz produkcji.


Systemy rejestracji

Grupa systemów rejestracji to szeroki zakres funkcjonalności i rozwiązań dziedzinowych. Systemy rejestracji mają za zadanie odnotować określone zdarzenie w postaci, zazwyczaj, elektronicznej i wykorzystać ją np. dla celów obliczeniowych. Powszechnie stosowaną grupą rozwiązań są systemy rejestracji czasu pracy (RCP) oraz systemy rejestracji rozmów (SRZ). Pozyskane na bazie zmiany określonego stanu lub, jak w przypadku systemu SRZ, inicjowaniu stanu, informacje są przetwarzane w odrębnych systemach informatycznych


Systemy pomiarów

Systemy pomiarów to szereg innowacyjnych rozwiązań znajdujących swe powszechne zastosowanie w różnorodnych dziedzinach życia. Systemy pomiarów umożliwiają badanie określonych wartości, które identyfikowane są przez wszelkiego rodzaju zestawy czujników i przesyłanych do odbiornika. Działanie systemów pomiarów w swej architekturze zbliżone jest do rozwiązań SAP i DSO, W odróżnieniu od nich mogą monitorować m.in. utrzymanie określonej temperatury, obliczać ilość oraz wysyłać informacje z mierników zużycia np. energii lub gazu.


Systemy telemetryczne

Systemy telemetryczne należą do klasy rozwiązań systemów pomiarów a ich architektura opiera się za współbieżnym wykorzystaniem technologii teletransmisyjnych i pomiaru wartości. Dane odczytane z czytników za pośrednictwem odpowiednim funkcji logicznych, oraz dedykowanych modułów transmisji, wysyłane są na znaczne odległości.


Jeśli jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt z nami biuro@trm.com.pl